Tilbake til forsiden
Interiørhjelp

Officedesign AS har møblert opp mange ulike kontorer og miljøer. Våre ansatte besitter en stor kunnskap og er derfor behjelpelige med å innredde deres nye kontorer. Vi kommer med farge og møbleringsforslag, når det er ønskelig. Vi har også en utstrakt bruk av interiørarkitekter, og formidler gjerne kontakt til disse. Skulle dere ha en egen interiørarkitekt dere bruker, tar vi gjerne dialogen med denne. Det er alltid mulig å besøke vår utstilling for å få ideèr og tips for gode møbleringsforslag.